Foto + video


 

Finalistka č. 1 – Daniela Fajtšáková

Finalistka č. 1 – Daniela Fajtšáková

Finalistka č. 2 – Bára Gilarová

Finalistka č. 2 – Bára Gilarová

Finalistka č. 4 – Marie Kolmačková

Finalistka č. 4 – Marie Kolmačková

Finalistka č. 5 – Tereza Malá

Finalistka č. 5 – Tereza Malá

Finalistka č. 6 – Leona Pivková

Finalistka č. 6 – Leona Pivková

Finalistka č. 7 – Miluše Plecerová

Finalistka č. 7 – Miluše Plecerová

Finalistka č. 8 – Michaela Sedláčková

Finalistka č. 8 – Michaela Sedláčková

Finalistka č. 9 – Michaela Tikovská

Finalistka č. 9 – Michaela Tikovská

Finalistka č. 10 – Nikol Urbanová

Finalistka č. 10 – Nikol Urbanová

Finalistka č. 11 – Kateřina Vávrová

Finalistka č. 11 – Kateřina Vávrová

Finalistka č. 12 – Zuzana Zborovská

Finalistka č. 12 – Zuzana Zborovská

Letošní finalistky soutěže Sestra sympatie 2023

Letošní finalistky soutěže Sestra sympatie 2023

Finalistky soutěže Sestra sympatie s oblíbeným moderátorem soutěže Vojtěchem Bernatským

Finalistky soutěže Sestra sympatie s oblíbeným moderátorem soutěže Vojtěchem Bernatským

Nechyběla ani tradiční možnost volby Sestry sympatie plesu vhozením hlasovacího lístku do hlasovacích váz

Nechyběla ani tradiční možnost volby Sestry sympatie plesu vhozením hlasovacího lístku do hlasovacích váz

Soutěž Sestra sympatie již tradičně moderoval Vojtěch Bernatský

Soutěž Sestra sympatie již tradičně moderoval Vojtěch Bernatský

Během finálového kola měly na sobě finalistky zdravotnické oděvy zapůjčené od partnera soutěže – společnosti Cadenza, s. r. o.

Během finálového kola měly na sobě finalistky zdravotnické oděvy zapůjčené od partnera soutěže – společnosti Cadenza, s. r. o.

Soutěžící s číslem 1 Daniela Fajtšáková odpovídala na otázku od Ing. Petera Diľa

Soutěžící s číslem 1 Daniela Fajtšáková odpovídala na otázku od Ing. Petera Diľa

Bára Gilarová s úsměvem zvládla odpovědět JUDr. Ing. Miloslavu Ludvíkovi, MBA

Bára Gilarová s úsměvem zvládla odpovědět JUDr. Ing. Miloslavu Ludvíkovi, MBA

Otázku od prof. MUDr. Pavla Pafka, DrSc., zodpověděla Marie Kolmačková

Otázku od prof. MUDr. Pavla Pafka, DrSc., zodpověděla Marie Kolmačková

Tereza Malá se nenechala zaskočit otázkou od PhDr. Jana Šlajse, Ph.D., LL.M.

Tereza Malá se nenechala zaskočit otázkou od PhDr. Jana Šlajse, Ph.D., LL.M.

Ani otázka od pana Libora Přerosta nevyvedla Leonu Pivkovou z rovnováhy

Ani otázka od pana Libora Přerosta nevyvedla Leonu Pivkovou z rovnováhy

Finalistka Miluše Plecerová s porotkyní PhDr. Martinou Šochmanovou, MBA

Finalistka Miluše Plecerová s porotkyní PhDr. Martinou Šochmanovou, MBA

Prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., položila otázku Michaele Sedláčkové

Prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., položila otázku Michaele Sedláčkové

S odpovědí od Mgr. Barbory Vaculíkové, MBA, si bravurně poradila Michaela Tikovská

S odpovědí od Mgr. Barbory Vaculíkové, MBA, si bravurně poradila Michaela Tikovská

Nikol Urbanová při rozhovoru s porotkyní Mgr. Alicí Strnadovou, MBA

Nikol Urbanová při rozhovoru s porotkyní Mgr. Alicí Strnadovou, MBA

Otázkou od prof. MUDr. Ondřeje Viklického, CSc., se nenechala zaskočit ani Kateřina Vávrová

Otázkou od prof. MUDr. Ondřeje Viklického, CSc., se nenechala zaskočit ani Kateřina Vávrová

Poslední dotazovanou byla Zuzana Zborovská, která odpovídala na otázku od Mgr. Jakuba Dvořáčka, MHA, LL.M.

Poslední dotazovanou byla Zuzana Zborovská, která odpovídala na otázku od Mgr. Jakuba Dvořáčka, MHA, LL.M.

Finalistky v překrásných šatech od svatebního salonu Delta čekají na vyhlášení výsledků soutěže Sestra sympatie 2023

Finalistky v překrásných šatech od svatebního salonu Delta čekají na vyhlášení výsledků soutěže Sestra sympatie 2023

Finalistky si celé vyhlášení náramně užívaly a vzájemně se podporovaly

Finalistky si celé vyhlášení náramně užívaly a vzájemně se podporovaly

Sestru sympatii plesu, kterou si zvolili návštěvníci plesu, přišla vyhlásit jednatelka a zakladatelka společnosti Steilmann paní Anna Motlíková

Sestru sympatii plesu, kterou si zvolili návštěvníci plesu, přišla vyhlásit jednatelka a zakladatelka společnosti Steilmann paní Anna Motlíková

Sestrou sympatie plesu se stala Miluše Plecerová z neonatologického oddělení porodnice u Apolináře v Praze

Sestrou sympatie plesu se stala Miluše Plecerová z neonatologického oddělení porodnice u Apolináře v Praze

Společné foto Sestry sympatie plesu s vyhlašující paní Annou Motlíkovou, jednatelkou společnosti Steilmann, a s paní Janou Kejzlarovou ze společnosti L´Oréal

Společné foto Sestry sympatie plesu s vyhlašující paní Annou Motlíkovou, jednatelkou společnosti Steilmann, a s paní Janou Kejzlarovou ze společnosti L´Oréal

A tady již paní Jana Kejzlarová losovala šťastného tipujícího, který získal také krásné ceny

A tady již paní Jana Kejzlarová losovala šťastného tipujícího, který získal také krásné ceny

3. místo soutěže Sestra sympatie 2023 společně vyhlásili emeritní přednosta III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., a výkonný ředitel EUC, a. s., PhDr. Jan Šlajs, Ph.D., LL.M. Vítězkou se stala Bára Gilarová z hematoonkologického oddělení FN Olomouc

3. místo soutěže Sestra sympatie 2023 společně vyhlásili emeritní přednosta III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., a výkonný ředitel EUC, a. s., PhDr. Jan Šlajs, Ph.D., LL.M. Vítězkou se stala Bára Gilarová z hematoonkologického oddělení FN Olomouc

V sále panuje velké napětí a na pódium přichází vyhlásit 2. místo prezidentka České asociace sester PhDr. Martina Šochmanová, MBA, a náměstek ministra zdravotnictví České republiky Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M.

V sále panuje velké napětí a na pódium přichází vyhlásit 2. místo prezidentka České asociace sester PhDr. Martina Šochmanová, MBA, a náměstek ministra zdravotnictví České republiky Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M.

2. místo Sestra sympatie získala Michaela Sedláčková z dermatovenerologického oddělení EUC Kliniky Ústí nad Labem

2. místo Sestra sympatie získala Michaela Sedláčková z dermatovenerologického oddělení EUC Kliniky Ústí nad Labem

Vítězku soutěže Sestra sympatie 2023 společně vyhlásily MUDr. Ivana Kaderková, jednatelka pořádající agentury We Make Media, s. r. o., a také generální ředitelka Penta Hospitals CZ, s. r. o., Mgr. Barbora Vaculíková, MBA

Vítězku soutěže Sestra sympatie 2023 společně vyhlásily MUDr. Ivana Kaderková, jednatelka pořádající agentury We Make Media, s. r. o., a také generální ředitelka Penta Hospitals CZ, s. r. o., Mgr. Barbora Vaculíková, MBA

Vítězkou soutěže Sestra sympatie 2023 se stala Miluše Plecerová, která tak v rámci letošního ročníku získala hned dva tituly

Vítězkou soutěže Sestra sympatie 2023 se stala Miluše Plecerová, která tak v rámci letošního ročníku získala hned dva tituly

Nechyběla ani tradiční otázka od Vojtěcha Bernatského, jaké má vítězka pocity

Nechyběla ani tradiční otázka od Vojtěcha Bernatského, jaké má vítězka pocity

Hlavní cenu pro Sestru sympatii 2023 bylo zapůjčení vozu Škoda Scala na 222 dní od společnosti Přerost a Švorc – auto, s. r. o., symbolický klíč vítězce předal pan Libor Přerost, jednatel společnosti

Hlavní cenu pro Sestru sympatii 2023 bylo zapůjčení vozu Škoda Scala na 222 dní od společnosti Přerost a Švorc – auto, s. r. o., symbolický klíč vítězce předal pan Libor Přerost, jednatel společnosti

Společné foto všech vítězek nesmí chybět

Společné foto všech vítězek nesmí chybět

Tradiční závěrečné zpívání Vojtěcha Bernatského s letošními finalistkami

Tradiční závěrečné zpívání Vojtěcha Bernatského s letošními finalistkami

Jedenáct nádherných finalistek soutěže Sestra sympatie 2023 včetně tří vítězek bylo ozdobou letošního plesu Sestry na sál!

Jedenáct nádherných finalistek soutěže Sestra sympatie 2023 včetně tří vítězek bylo ozdobou letošního plesu Sestry na sál!

Předání vozu od jednatele společnosti Přerost a Švorc – auto, s. r. o., pana Libora Přerosta, který popřál vítězce mnoho šťastných kilometrů

Předání vozu od jednatele společnosti Přerost a Švorc – auto, s. r. o., pana Libora Přerosta, který popřál vítězce mnoho šťastných kilometrů

Finalistky společně se svými porotci, moderátorem a jednatelkou pořádající společnosti We Make Media, s. r. o.

Finalistky společně se svými porotci, moderátorem a jednatelkou pořádající společnosti We Make Media, s. r. o.