Foto + video


2. finálové kolo - finalistka a pan docent Měšťák

2. finálové kolo - rozhovor finalistky s přednostou kardiocentra IKEM panem prof. Pirkem

2. finálové kolo - rozhovor finalistky s prezidentkou ČAS paní magistrou Juráskovou

2. finálové kolo - přehlídka večerních šatů spol. Steilmann a rozhovory s členy poroty

Vítězky soutěže Miss sestra 2011 při vyhlášení

Miss sestra 2011 - Petra Hladíková

1. vicemiss sestra a Miss sestra sympatie 2011 - Veronika Švandová

2. vicemiss sestra 2011 - Iva Víšková

Vítězky soutěže Miss sestra 2011 a Vojta Bernatský