Foto + video


Která z 9 absolutních finalistek získá titul Sestry sympatie 2019 + 2020 a korunku od společnosti Fabos?

Která z 9 absolutních finalistek získá titul Sestry sympatie 2019 + 2020 a korunku od společnosti Fabos?

Finalistka č. 1 – Kristýna Bláhová

Finalistka č. 1 – Kristýna Bláhová

Finalistka č. 2 – Mgr. Ludmila Bobková

Finalistka č. 2 – Mgr. Ludmila Bobková

Finalistka č. 3 – Mgr. Iveta Čížková

Finalistka č. 3 – Mgr. Iveta Čížková

Finalistka č. 4 – Mgr. Vendula Gronová

Finalistka č. 4 – Mgr. Vendula Gronová

Finalistka č. 5 – Petra Musilová

Finalistka č. 5 – Petra Musilová

Finalistka č. 6 – Zdenka Musilová

Finalistka č. 6 – Zdenka Musilová

Finalistka č. 9 – Klára Špirková

Finalistka č. 9 – Klára Špirková

Finalistka č. 11 – Mgr. Marcela Tomanová

Finalistka č. 11 – Mgr. Marcela Tomanová

Finalistka č. 12 – Šárka Vlková

Finalistka č. 12 – Šárka Vlková

Mezi prvními příchozími porotci byl JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel Fakultní nemocnice v Motole

Mezi prvními příchozími porotci byl JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel Fakultní nemocnice v Motole

Zahájení finálového večera Vojtěchem Bernatským

Zahájení finálového večera Vojtěchem Bernatským

Zcela výjimečný dvouročník soutěže Sestra sympatie zahajuje již tradičně Vojtěch Bernatský.

Zcela výjimečný dvouročník soutěže Sestra sympatie zahajuje již tradičně Vojtěch Bernatský.

Přivítání porotců soutěže Sestra sympatie

Přivítání porotců soutěže Sestra sympatie

Nejprve měly finalistky jisté obavy,

Nejprve měly finalistky jisté obavy,

o čem si budou s porotci povídat,

o čem si budou s porotci povídat,

ale díky skvělým porotcům z nich tréma rychle spadla,

ale díky skvělým porotcům z nich tréma rychle spadla,

takže místo plánovaných pětiminutových rozhovorů

takže místo plánovaných pětiminutových rozhovorů

mnohdy setrvávaly u jednotlivých porotců i o chvilku déle,

mnohdy setrvávaly u jednotlivých porotců i o chvilku déle,

a tak jsme je museli upozorňovat,

a tak jsme je museli upozorňovat,

že už se mají přesunout k dalšímu rozhovoru.

že už se mají přesunout k dalšímu rozhovoru.

Nejen finalistky, ale i porotci si rozhovory užívali.

Nejen finalistky, ale i porotci si rozhovory užívali.

Atmosféra byla velmi přátelská.

Atmosféra byla velmi přátelská.

A čas vyhrazený na rozhovory uplynul jako voda.

A čas vyhrazený na rozhovory uplynul jako voda.

Občerstvení si účastníci moc pochvalovali.

Občerstvení si účastníci moc pochvalovali.

Dary pro vítězky a finalistky byly skutečně překrásné

Dary pro vítězky a finalistky byly skutečně překrásné

Díky našim partnerům byly dary opravdu krásné!

Díky našim partnerům byly dary opravdu krásné!

Stejně jako květiny pro vítězky

Stejně jako květiny pro vítězky

A nechyběla ani sladká tečka

A nechyběla ani sladká tečka

Po přestávce na večeři a spočítání bodů se všichni za přítomnosti paní notářky přesunuli k vyhlášení výsledků.

Po přestávce na večeři a spočítání bodů se všichni za přítomnosti paní notářky přesunuli k vyhlášení výsledků.

Vojtěch pozval všechny přítomné finalistky na pódium, kde obdržely lákavé dárky od partnerů – kosmetiku Nuance, překrásné šperky od společnosti Fabos a roční předplatné časopisu Sesterna.

Vojtěch pozval všechny přítomné finalistky na pódium, kde obdržely lákavé dárky od partnerů – kosmetiku Nuance, překrásné šperky od společnosti Fabos a roční předplatné časopisu Sesterna.

Vítězku přišel vyhlásit JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA – ředitel Fakultní nemocnice v Motole, šerpu a korunku předal Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M – výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP)

Vítězku přišel vyhlásit JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA – ředitel Fakultní nemocnice v Motole, šerpu a korunku předal Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M – výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP)

Nositelkou titulu Sestra sympatie INTERNETU se stala finalistka a s číslem 11, Mgr. Marcela Tomanová

Nositelkou titulu Sestra sympatie INTERNETU se stala finalistka a s číslem 11, Mgr. Marcela Tomanová

Ještě společné foto Mgr. Jakuba Dvořáčka, MHA, LL.M (vlevo), vítězky Sestry sympatie INTERNETU Mgr. Marcely Tomanové a JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA (vpravo).

Ještě společné foto Mgr. Jakuba Dvořáčka, MHA, LL.M (vlevo), vítězky Sestry sympatie INTERNETU Mgr. Marcely Tomanové a JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA (vpravo).

Třetí místo soutěže Sestra sympatie 2019 + 2020 přišli společně vyhlásit prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., FCMA – přednosta Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK a proděkan 1. LF UK spolu s Mgr. Kristýnou Fejfarovou – ředitelkou Nadačního fondu EUC „Elucidate”, která vítězce předala šerpu a korunku.

Třetí místo soutěže Sestra sympatie 2019 + 2020 přišli společně vyhlásit prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., FCMA – přednosta Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK a proděkan 1. LF UK spolu s Mgr. Kristýnou Fejfarovou – ředitelkou Nadačního fondu EUC „Elucidate”, která vítězce předala šerpu a korunku.

Třetí místo Sestry sympatie získala Bc. Šárka Vlková.

Třetí místo Sestry sympatie získala Bc. Šárka Vlková.

Na společné fotografii prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., FCMA, vítězka třetího místa Sestry sympatieBc. Šárka Vlková a Mgr. Kristýna Fejfarová

Na společné fotografii prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., FCMA, vítězka třetího místa Sestry sympatieBc. Šárka Vlková a Mgr. Kristýna Fejfarová

Druhé místo společně vyhlásili prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., emeritní přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole a prof. MUDr. Štěpán Svačina, MBA, DrSc., předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Druhé místo společně vyhlásili prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., emeritní přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole a prof. MUDr. Štěpán Svačina, MBA, DrSc., předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Druhé místo soutěže Sestra sympatie 2019 + 2020 získala finalistka číslo 4 – Mgr. Vendula Gronová

Druhé místo soutěže Sestra sympatie 2019 + 2020 získala finalistka číslo 4 – Mgr. Vendula Gronová

Závěrečná fotografie po vyhlášení druhého místa soutěže Sestra sympatie: prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. (vlevo), Mgr. Vendula Gronová a prof. MUDr. Štěpán Svačina, MBA, DrSc.

Závěrečná fotografie po vyhlášení druhého místa soutěže Sestra sympatie: prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. (vlevo), Mgr. Vendula Gronová a prof. MUDr. Štěpán Svačina, MBA, DrSc.

A nyní již nejočekávanější chvíle celého večera. Na pódium přišli společně vyhlásit vítězku soutěže Sestra sympatie 2019 + 2020 MUDr. Ivana Kaderková, jednatelka pořádající agentury a Ing. Daniel Horák, generální ředitel České lékárny holding.

A nyní již nejočekávanější chvíle celého večera. Na pódium přišli společně vyhlásit vítězku soutěže Sestra sympatie 2019 + 2020 MUDr. Ivana Kaderková, jednatelka pořádající agentury a Ing. Daniel Horák, generální ředitel České lékárny holding.

Vítězkou zcela výjimečného dvouročníku soutěže Sestra sympatie 2019 + 2020 se stala hlavní sestra Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi v Praze, paní Mgr. Marcela Tomanová, která před chvílí získala i titul Sestra sympatie INTERNETU.

Vítězkou zcela výjimečného dvouročníku soutěže Sestra sympatie 2019 + 2020 se stala hlavní sestra Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi v Praze, paní Mgr. Marcela Tomanová, která před chvílí získala i titul Sestra sympatie INTERNETU.

Ing. Daniel Horák, generální ředitel České lékárny holding, sítě lékáren Dr.Max, předává vítězce voucher na nákup kosmetiky Nuance v hodnotě 10 000 Kč a MUDr. Ivana Kaderková, jednatelka společnosti organizující soutěž Sestra sympatie

Ing. Daniel Horák, generální ředitel České lékárny holding, sítě lékáren Dr.Max, předává vítězce voucher na nákup kosmetiky Nuance v hodnotě 10 000 Kč a MUDr. Ivana Kaderková, jednatelka společnosti organizující soutěž Sestra sympatie

Hlavní cenou pro Sestru sympatie 2019 + 2020 bylo zapůjčení auta Škoda Scala na půl roku od společnosti Přerost a Švorc – auto. Symbolický klíč vítězce předal pan Libor Přerost jednatel společnosti

Hlavní cenou pro Sestru sympatie 2019 + 2020 bylo zapůjčení auta Škoda Scala na půl roku od společnosti Přerost a Švorc – auto. Symbolický klíč vítězce předal pan Libor Přerost jednatel společnosti

Na závěr večera Vojta zazpíval a uzavřel tak oficiální část, po které následovalo fotografování

Na závěr večera Vojta zazpíval a uzavřel tak oficiální část, po které následovalo fotografování

Společné focení finalistek s porotci a jednatelkou pořádající agentury We Make Media, s. r. o.

Společné focení finalistek s porotci a jednatelkou pořádající agentury We Make Media, s. r. o.

Nezbytná fotografie vítězek se všemi porotci.

Nezbytná fotografie vítězek se všemi porotci.

Předání auta během finálového večera na Žofíně.

Předání auta během finálového večera na Žofíně.

Společný přípitek vítězek.

Společný přípitek vítězek.

Sestra sympatie 2019 + 2020 a zároveň Sestra sympatie INTERNETU – Mgr. Marcela Tomanová

Sestra sympatie 2019 + 2020 a zároveň Sestra sympatie INTERNETU – Mgr. Marcela Tomanová

letošní vítězka soutěže Sestra sympatie 2019 + 2020 s krásnými cenami partnerů

letošní vítězka soutěže Sestra sympatie 2019 + 2020 s krásnými cenami partnerů

Přípravy byly velké.

Přípravy byly velké.

Finalistky si to moc užívaly.

Finalistky si to moc užívaly.

Děkujeme všem vizážistkám a kadeřnicím za skvělou spolupráci.

Děkujeme všem vizážistkám a kadeřnicím za skvělou spolupráci.

Přebírání zapůjčeného auta v sídle Přerost a Švorc auto.

Přebírání zapůjčeného auta v sídle Přerost a Švorc auto.

Přejeme vítězce mnoho šťastných kilometrů.

Přejeme vítězce mnoho šťastných kilometrů.

Zlatý partner


Stříbrní partneři


Bronzoví partneři


Partneři


Mediální partneři


Záštity