Foto + video


1. vicemiss 2012 – M. Hubáčková, Miss sestra – M. Jirásková a 2. vicemiss 2012 – V. Černá

Finalistky s moderátorem soutěže Vojtou Bernatským

Finalistky s porotci a moderátorem soutěže Vojtou Bernatským

Miss sestra a Miss sestra sympatie 2012 Markéta Jirásková a finalistka Helena Lesáková, DiS.

1. vicemiss 2012 – M. Hubáčková, Miss sestra – M. Jirásková a 2. vicemiss 2012 – V. Černá

Miss sestra 2012 - Markéta Jirásková a doc. MUDr. B. Svoboda, CSc., MUDr. I.Kaderková a P. Hladíková

1. vicemiss sestra 2012 - Monika Hubáčková, mezi Ing. Dagmar Petruželovou a Mgr. Martinem Plíškem

2. vicemiss sestra 2012 - Veronika Černá mezi Mgr. Tomášem Petrem a prof. MUDr. Janem Pirkem, DrSc.

Aneta Rusinová, Markéta Jirásková a doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. - primátor hl. města Prahy

Miss sympatie 2012 Markéta Jirásková. Korunku předává Miss sestra 2010 Aneta Rusinová

2. finálové kolo - Bc. Kateřina Vrbková a prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. - děkan 1. LF UK

2. finálové kolo - Nikola Ptáčková a doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. - primátor hl. města Prahy

2. finálové kolo - Karolína Boková, DiS. a Mgr. Martin Plíšek - náměstek pro legislativu na MZ

2. finálové kolo - Helena Lesáková, DiS. a prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. - přednosta Kardiocentra IKEM

2. finálové kolo - Markéta Jirásková a Mgr. Tomáš Petr - Předseda Psychiatrické sekce ČAS

2. finálové kolo - Miluše Baráková a Zbyněk Macháček - generální ředitel A. M. I.

2. finálové kolo - Jana Štulpová, DiS. a MUDr. Martin Kuncek - výkonný ředitel a jednatel B. Braun

2. finálové kolo - Monika Hubáčková a MUDr. Libor Kment - zástupce ved. lékaře a spoluvlast. Esthé

2. finálové kolo - Veronika Černá a Ing. Stanislav Jančík - ředitel marketingu HARTMANN - RICO a.s.

2. finálové kolo - Zuzana Dvorská a Ing. Zbyněk Frolík - generální ředitel a jednatel LINET Group

Chvilka soustředění - porotce MUDr. Libor Kment

1. finálové kolo - promenáda v "sestřičkovském"

Ze zákulisí

Ze zákulisí

Ze zákulisí - finalistky ve zdravotnických oděvech od PRVNÍ CHRÁNĚNÉ DÍLNY