Foto + video


 

Finalistka č. 1 – Helena Havlová

Finalistka č. 1 – Helena Havlová

Finalistka č. 2 – Jana Hlaváčová

Finalistka č. 2 – Jana Hlaváčová

Finalistka č. 3 – Aneta Janochová

Finalistka č. 3 – Aneta Janochová

Finalistka č. 4 – Dana Kárníková

Finalistka č. 4 – Dana Kárníková

Finalistka č. 5 – Martina Kravariková

Finalistka č. 5 – Martina Kravariková

Finalistka č. 6 – Monika Krulová

Finalistka č. 6 – Monika Krulová

Finalistka č. 7 – Marie Marešová (řeholním jménem sestra Stella)

Finalistka č. 7 – Marie Marešová (řeholním jménem sestra Stella)

Finalistka č. 8 – Kateřina Petulová

Finalistka č. 8 – Kateřina Petulová

Finalistka č. 9 – Martina Štveráčková

Finalistka č. 9 – Martina Štveráčková

Finalistka č. 10 – Nikola Uhrová

Finalistka č. 10 – Nikola Uhrová

Finalistka č. 11 – Iveta Vybíhalová

Finalistka č. 11 – Iveta Vybíhalová

Letošní finalistky soutěže Sestra sympatie 2022

Letošní finalistky soutěže Sestra sympatie 2022

Finalistky soutěže Sestra sympatie s oblíbeným moderátorem soutěže Vojtou Bernatským

Finalistky soutěže Sestra sympatie s oblíbeným moderátorem soutěže Vojtou Bernatským

Nechyběla ani tradiční možnost volby Sestry sympatie plesu vhozením tipovacího lístku do hlasovacích váz.

Nechyběla ani tradiční možnost volby Sestry sympatie plesu vhozením tipovacího lístku do hlasovacích váz.

Moderátor, který neodmyslitelně patří k celé soutěži Sestra sympatie – Vojtěch Bernatský.

Moderátor, který neodmyslitelně patří k celé soutěži Sestra sympatie – Vojtěch Bernatský.

Pro finálové kolo oblékla do zdravotnických oděvů naše krásné finalistky společnost CADENZA, s.r.o.

Pro finálové kolo oblékla do zdravotnických oděvů naše krásné finalistky společnost CADENZA, s.r.o.

Jako první odpovídala na otázku od doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc., finalistka Helena Havlová.

Jako první odpovídala na otázku od doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc., finalistka Helena Havlová.

Jana Hlaváčová se nenechala zaskočit otázkou od PhDr. Jana Šlajse, Ph.D., LL.M.

Jana Hlaváčová se nenechala zaskočit otázkou od PhDr. Jana Šlajse, Ph.D., LL.M.

Otázku od Mgr. Alice Strnadové, MBA, zvládla s úsměvem i Aneta Janochová.

Otázku od Mgr. Alice Strnadové, MBA, zvládla s úsměvem i Aneta Janochová.

Daně Kárníkové pokládal otázku prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

Daně Kárníkové pokládal otázku prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

Ani otázka od prof. MUDr. Jana Pirka, DrSc., nevyvedla Martinu Kravarikovou z rovnováhy.

Ani otázka od prof. MUDr. Jana Pirka, DrSc., nevyvedla Martinu Kravarikovou z rovnováhy.

Finalistce Monice Krulové pohotově zaskočil podat otázku moderátor Vojta Bernatský.

Finalistce Monice Krulové pohotově zaskočil podat otázku moderátor Vojta Bernatský.

Řádová sestra Stella perfektně zvládla odpovědět na otázku od  doc. Ing. Zdeňka Tůmy, CSc.

Řádová sestra Stella perfektně zvládla odpovědět na otázku od doc. Ing. Zdeňka Tůmy, CSc.

Kateřina Petulová s úsměvem odpověděla JUDr. Ing. Miloslavu Ludvíkovi, MBA.

Kateřina Petulová s úsměvem odpověděla JUDr. Ing. Miloslavu Ludvíkovi, MBA.

Martina Štveráčková se svým porotcem Mgr. Jakubem Dvořáčkem, MHA, LL.M.

Martina Štveráčková se svým porotcem Mgr. Jakubem Dvořáčkem, MHA, LL.M.

Nikola Uhrová odpovídala na otázku od Libora Přerosta.

Nikola Uhrová odpovídala na otázku od Libora Přerosta.

Poslední dotazovanou byla Iveta Vybíhalová, která zodpověděla otázku od PhDr. Martiny Šochmanové, MBA.

Poslední dotazovanou byla Iveta Vybíhalová, která zodpověděla otázku od PhDr. Martiny Šochmanové, MBA.

Finalistky v překrásných šatech do svatebního salonu Delta čekají na vyhlášení soutěže Sestra sympatie 2022.

Finalistky v překrásných šatech do svatebního salonu Delta čekají na vyhlášení soutěže Sestra sympatie 2022.

Finalistky byly lehce nervózní, ale nervozita z nich rychle opadla.

Finalistky byly lehce nervózní, ale nervozita z nich rychle opadla.

Sestru sympatie plesu, kterou si zvolili návštěvníci plesu, vyhlašovali společně Mgr. Lucie Eliáš, DiS., MBA, personální ředitelka holdingové skupiny EUC a Lukáš Krpálek, judista, dvojnásobný olympijský vítěz.

Sestru sympatie plesu, kterou si zvolili návštěvníci plesu, vyhlašovali společně Mgr. Lucie Eliáš, DiS., MBA, personální ředitelka holdingové skupiny EUC a Lukáš Krpálek, judista, dvojnásobný olympijský vítěz.

Sestrou sympatie plesu se stala Martina Kravariková z FN v Motole.

Sestrou sympatie plesu se stala Martina Kravariková z FN v Motole.

Třetí místo v soutěži Sestra sympatie 2022 společně vyhlásili Mgr. Alice Strnadová, MBA, ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, hlavní sestra ČR, a prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., emeritní přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM.

Třetí místo v soutěži Sestra sympatie 2022 společně vyhlásili Mgr. Alice Strnadová, MBA, ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, hlavní sestra ČR, a prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., emeritní přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM.

Třetí místo v soutěži Sestra sympatie 2022 získala Jana Hlaváčová z Domažlické nemocnice, a.s.

Třetí místo v soutěži Sestra sympatie 2022 získala Jana Hlaváčová z Domažlické nemocnice, a.s.

PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka České asociace sester, a doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., primátor hlavního města Prahy, společně vyhlásili 2. místo v soutěži Sestra sympatie 2022.

PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka České asociace sester, a doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., primátor hlavního města Prahy, společně vyhlásili 2. místo v soutěži Sestra sympatie 2022.

Druhé místo v soutěži Sestra sympatie 2022 získala Nikola Uhrová z Nemocnice Břeclav.

Druhé místo v soutěži Sestra sympatie 2022 získala Nikola Uhrová z Nemocnice Břeclav.

Vítězku soutěže Sestra sympatie 2022 přišli na podium vyhlásit MUDr. Ivana Kaderková, jednatelka společnosti We Make Media, s. r. o., organizátorka akce, Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., náměstek ministra zdravotnictví ČR, a nechyběla ani minulá vítězka Mgr. Marcela Tomanová.

Vítězku soutěže Sestra sympatie 2022 přišli na podium vyhlásit MUDr. Ivana Kaderková, jednatelka společnosti We Make Media, s. r. o., organizátorka akce, Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., náměstek ministra zdravotnictví ČR, a nechyběla ani minulá vítězka Mgr. Marcela Tomanová.

Vítězkou soutěže Sestra sympatie 2022 se stala Kateřina Petulová z FN Olomouc.

Vítězkou soutěže Sestra sympatie 2022 se stala Kateřina Petulová z FN Olomouc.

Hlavní cenou pro Sestru sympatie 2022 bylo zapůjčení vozu Škoda Scala na 242 dní od společnosti Přerost a Švorc auto. Symbolický klíč vítězce předal Libor Přerost, jednatel společnosti.

Hlavní cenou pro Sestru sympatie 2022 bylo zapůjčení vozu Škoda Scala na 242 dní od společnosti Přerost a Švorc auto. Symbolický klíč vítězce předal Libor Přerost, jednatel společnosti.

Společné foto všech vítězek nesmí chybět.

Společné foto všech vítězek nesmí chybět.

Nechybělo ani společné zazpívání Vojty Bernatského s letošními finalistkami.

Nechybělo ani společné zazpívání Vojty Bernatského s letošními finalistkami.

Jedenáct nádherných finalistek soutěže Sestra sympatie 2022 včetně čtyř vítězek bylo ozdobou letošního plesu Sestry na sál!

Jedenáct nádherných finalistek soutěže Sestra sympatie 2022 včetně čtyř vítězek bylo ozdobou letošního plesu Sestry na sál!

Předání vozu od jednatele společnosti Přerost a Švorc auto, Libora Přerosta, který popřál vítězce mnoho šťastných kilometrů.

Předání vozu od jednatele společnosti Přerost a Švorc auto, Libora Přerosta, který popřál vítězce mnoho šťastných kilometrů.

Finalistky společně se svými porotci, moderátorem a jednatelkou pořádající společnosti We Make Media, s.r.o.

Finalistky společně se svými porotci, moderátorem a jednatelkou pořádající společnosti We Make Media, s.r.o.