ŠTEFAN MARGITA ZAZPÍVÁ NA CHARITATIVNÍM KONCERTU PRO ONKOLOGICKÉ PACIENTY A ZDRAVOTNÍKY


ŠTEFAN MARGITA ZAZPÍVÁ NA CHARITATIVNÍM KONCERTU PRO ONKOLOGICKÉ PACIENTY A ZDRAVOTNÍKY

 

Benefiční koncert operního pěvce Štefana Margity po roce opět rozezní prostory kostela svatých Šimona a Judy v Praze. V úterý 29. října zde v rámci projektu „Klobouk dolů“ vyzdvihnou onkologicky nemocné a vzdají hold jejich blízkým i zdravotnickým pracovníkům, kteří o ně pečují. Koncert pořádají společnosti Dialog Jessenius a Projekt 35 a jeho výtěžek podpoří Centrum informací pro onkologické pacienty.

Říjen je měsícem, kdy se tradičně připomíná boj proti rakovině. S cílem podpořit onkologické projekty proběhne také charitativní koncert, jehož hvězdou bude uznávaný tenorista Štefan Margita. Společně se svými hudebními přáteli, mladou sopranistkou Kristýnou Vylíčilovou, houslistou Miroslavem Ambrošem a uskupením Ambroš Ladies Orchestra, přednese skladby Vivaldiho, Schuberta, Mozarta, Čajkovského a dalších.

Koncert pod názvem „Klobouk dolů“ společně organizují Dialog Jessenius a Projekt 35. „Tímto způsobem chceme poděkovat všem zdravotníkům – lékařům i sestrám, kteří pomáhají onkologickým pacientům v jejich nelehkém boji,“ vysvětlila Michaela Tůmová, ředitelka Dialog Jessenius, o.p.s. „A zároveň chceme ocenit a podpořit i přímo onkologicky nemocné.“

Koncert se uskuteční v úterý 29. října 2019 v 19 hodin v kostele svatých Šimona a Judy v Dušní ulici v Praze. Je přístupný i pro zájemce z řad veřejnosti. Vstupenky v ceně 1000 Kč je možné objednat na info@dialog-jessenius.cz. Výtěžek ze vstupného bude věnován na podporu projektu Centra informací pro onkologické pacienty, který provozuje společnost Dialog Jessenius v prostorách Fakultní nemocnice Motol.

 

O projektu:

Projekt „Kloubouk dolů“ vzdává hold těm, kteří onkologické onemocnění prožívají, kteří o ně pečují, i těm, kteří jim pomáhají.

PROJEKT 35 o.p.s vznikla v roce 2005 na Onkologické klinice 1. LF UK a VFN jako komplexní program péče o pacientky s karcinomem prsu do 35 let. Ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem v Brně a řadou českých a moravských pracovišť byla vybudována dobře fungující záchranná síť pro mladé pacientky. Projekt 35 se zaměřuje jak na registr nemocných, jehož výstupy se odráží v léčebných postupech pod dohledem multidisciplinárních týmů, tak i ve snaze o časnou diagnostiku nemoci (edukace gynekologických sester, samovyšetřování prsů, sekundární prevence u nosiček genetické mutace BRCA ½ atp.) a psychologickou i sociální pomoc pacientkám.

POZVÁNKA NA  BENEFIČNÍ KONCERT VČ. PROGRAMU

www.projekt35.cz

 

DIALOG JESSENIUS o.p.s. vznikla v roce 2009 s cílem rozšířit informovanost široké veřejnosti o závažných onemocněních, jejich průběhu a léčbě a tím zlepšit komunikaci mezi zdravotníky a pacienty i mezi pacienty a rodinnými příslušníky.

K hlavním projektům patří Centrum informací onkologického pacienta při Onkologické klinice FN Motol a publikace edukativních filmů pod souhrnným názvem Průvodci onemocněním, které mají pomoci pacientům s onkologickým onemocněním překonávat těžkou životní situaci a připravit je na to, co je při léčbě čeká. Kampaň Ruce na prsa se zaměřuje na osvětu časné diagnostiky rakoviny prsu a aktivity pod názvem Hlidej.se zaměřenými na prevenci a motivaci veřejnosti k zodpovědnému přístupu k vlastnímu zdraví a životu.

www.dialog-jessenius.cz