Harmonogram


Harmonogram 11. ročníku soutěže Sestra sympatie

Absolutní finálové kolo a vyhlášení vítězek soutěže Sestra sympatie proběhne u příležitosti konání
11. reprezentačního plesu zdravotních sester Sestry na sál! dne 19. března 2021 v paláci Žofín v Praze.

 

1. srpna – 30. listopadu 2020*

Registrace soutěžících: spuštění registrace do soutěže Sestra sympatie 2020 na stránkách www.sestrasympatie.cz, zahájení kampaně po sesternách v celé České republice, na Facebooku soutěže Sestra sympatie, na serverech pro ženy a v časopise Sesterna. 

Registrace do soutěže je prodloužena do 30. listopadu 2020 nebo do počtu 24 přihlášených účastnic, podle toho, která z variant nastane dříve. Tím se z přihlášených sestřiček stanou automaticky rovnou semifinalistky

 

1. prosince 2020

Zveřejnění semifinalistek soutěže Sestra sympatie 2020: na stránkách www.sestrasympatie.cz a na Facebooku soutěže Sestra sympatie.

 

1. prosince – 14. prosince 2020

Tvorba medailonků: každá semifinalistka soutěže Sestra sympatie 2020 dodá krátký medailonek (video nebo prezentaci v programu MS PowerPoint). Osnova zůstává stejná jako v předchozích letech, způsob zpracování si zvolí soutěžící. Medailonky uveřejníme na stránkách www.sestrasympatie.cz a www.youtube.com společnosti We Make Media do 31. prosince 2020.

Soutěžící Sestra sympatie 2019 mají medailonky na webových stránkách již umístěny.

 

1. ledna – 25. ledna 2021

Semifinálové kolo soutěže Sestra sympatie 2020: hlasování veřejnosti o postupu 6 účastnic soutěže Sestra sympatie 2020 do  absolutního finále prostřednictvím zasílání SMS zpráv.

 

26. ledna 2021

Zveřejnění šesti absolutních finalistek soutěže Sestra sympatie 2020: na internetových stránkách www.sestrasympatie.cz a na Facebooku soutěže Sestra sympatie.

 

1. února – 25. února 2021

Finálové kolo soutěže Sestra sympatie 2019: hlasování veřejnosti o postupu 6 účastnic soutěže Sestra sympatie 2019 do  absolutního finále prostřednictvím zasílání SMS zpráv.

 

26. února 2021

Zveřejnění dvanácti absolutních finalistek soutěže Sestra sympatie 2019 + 2020**: na internetových stránkách www.sestrasympatie.cz a na Facebooku soutěže Sestra sympatie.

 

14. března 2021

Meeting absolutních finalistek: finalistky se potkají v Praze v sídle organizátora soutěže.

Program: seznámení absolutních finalistek s průběhem soutěžního večera, setkání s moderátorem soutěže Vojtou Bernatským a s organizátory projektu. Na programu je také zkouška s profesionálním týmem kadeřníků a vizážistů, zkouška společenských šatů a oděvů pro zdravotní sestry. Večer odjezd domů.

 

23. dubna 2021

Absolutní finále: vyhlášení soutěže proběhne v rámci 11. reprezentačního plesu zdravotních sester Sestry na sál! v paláci Žofín v Praze.

Pokud by epidemiologická situace nedovolila osobní setkání dne 23. 4. 2021 v rámci reprezentačního plesu Sestry na sál! na Žofíně, dojde k uzavřenému setkání absolutních finalistek s členy poroty, kde budou vyhlášeny i vítězky letošního dvouročníku soutěže Sestra sympatie.

 

Základní kolo bylo pro letošní rok vypuštěno z důvodu velkého vytížení zdratovního personálu a chceme dát možnost přihlásit se všem zdravotním sestřičkám, které by se rády soutěže zúčastnily a prozatím se k registraci nedostaly z důvodu velkého pracovního vytížení!

**Vzhledem k nouzovému stavu vyhlášenému v březnu 2020 Ministerstvem zdravotnictví ČR došlo ke sloučení dvou ročníků soutěže Sestra sympatie. V roce 2021 tedy společně zvolíme absolutní vítězku ročníků 2019 a 2020. Z tohoto důvodu bylo přidáno jedno kolo soutěže – absolutní finále. V něm se utká šest absolutních finalistek z každého z uvedených ročníků o titul Sestra sympatie 2019 + 2020.

 

Zlatý partner


Generální partner projektu

Stříbrní partneři


Partneři


Mediální partneři


Záštity