Registrace


Osoba, kterou navrhujete do soutěže

Vaše osobní údaje

Kontaktní údaje

Vztah k navrhované


Vzkaz pro osobu, kterou navrhujete do soutěže


 Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých výše uvedených osobních údajů, které poskytuji k potřebám zpracování výsledků soutěže Sestra Sympatie 2017. Zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání materiálů souvisejících s www.sesterna.cz, www.sestrasympatie.cz nebo www.sestrynasal.cz.

 Potvrzuji, že výše uvedené údaje jsou správné.